دست نوشته های منصور حکمت

در اینجا بخشی از آرشیو شخصی منصور حکمت را که اسکن شده است ملاحظه می کنید.

لیست :

1- جمعبندی فشرده از ریشه های اوضاع نامطلوب (حزب کمونیست ایران) در خارج کشور. از طرف کمیته اجرایی.

2- نامه به ایرج آذرین در مورد فعالیت های تشکیلاتی کمیته سازمانده

3- نامه به ایرج آذرین در رابطه با کمیته سازمانده و رابطه کار روتین و تاکتیک،  اکتبر 1984

4- در مورد مساله عضویت

5- نامه به فاروق در مورد انتشار بولتن در مورد مباحث شوروی، کنگره دو و رادیوی حزب.

6- نامه به تقی (غلام کشاورز) در مورد مساله جنگ و تاکتیک حزب

7- به عبدالله مهتدی، از طرف دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران- 10 آوریل 1991

8- فاصله حرف و عمل – پائیز 1983(1362)

9- گزارش به پلنوم 9 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

10- گزارش کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

11- ملاحظاتی بر جایگاه و حقوق ویژه کومه له؛ از سخنرانی در کنگره موسس حزب کمونیست ایران

12- به ابراهیم علیزاده درباره بیانیه حقوق پایه ای زحمتکشان در کردستان

13- درباره بحث سبک کار کمونیستی (متن کامل نیست)

14- نامه به کمیته خارج حزب کمونیست در مورد نقدی به نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

15- به ابراهیم علیزاده در مورد حفظ امنیت کادرها در صورت حمله ارتش ایران یا عراق و مسائل دیگر

16- نامه به کمیته مرکزی ح ک ا درباره مسائل رهبری حزب و طرح یک پلاتفرم عمل

17- نامه به عبدالله مهتدی درباره موازین انضباطی اتخاذ شده توسط ک م کومه له و نامه به طاهر خالدی، 16 خرداد 1366

18- نامه خصوصی به یکی از رفقا در کردستان

19- نامه به خسرو داور در حاشیه پلنوم کومه له، نوشته ای در مشعل، جلسات حول نوار جنگ، کمیته سازمانده و حوزه ها و مبارزات جاری

20- به کمیته اجرایی، کمیته شهر و ستاد سیاسی در مورد جزوه کمیته شهر درباره وظایف هواداران، 23 اکتبر 1987

21- در مورد نوشته ای تحت عنوان "برنامه فعالیت افراد در محافل چپ در شرایط کنونی" از گروهی که در میان کارگران رادیکال سوسیالیست فعالیت میکند

22- به شبکه ندا در مورد عدم توزیع نشریه ایسکرا 10، 30 سپتامبر 1998

23- به دفتر سیاسی حزب کمونیست، کمیته مرکزی کومه له و نمایندگی کومه له در خارج کشور در مورد طرح  سازماندهی جدید نمایندگی کومه له در خارج، 26 اسفند 1365

24- متن پیاده شده سخنرانی منصور حکمت در جلسه مشترک کمیته مرکزی کومه له و حزب کمونیست به تاریخ 8 فوریه 1989. (این متن ادیت نشده است)

25- ملاحظاتی بر مذاکره و توافق کتبی کومه له با اتحادیه میهنی کردستان، تیر 1363

26- به کمیته اجرایی و ستاد سیاسی درباره سرانجام بحث قانون کار

27- درباره رهبری و ساختار حزبی

28- یادداشتهایی در مورد انقلاب اکتبر و شوروی

29- درباره سازماندهی درونی کمیته مرکزی در فاصله پلنوم ها

30- یادداشت هایی در مورد مساله شوروی، در مورد تز "سوسیالیسم در یک کشور" و انقلاب مداوم.

31- نامه به تقی (غلام کشاورز) در مورد مباحثی درباره جنگ و تاکتیک حزب، 3 اوت 1984

32- درباره فعالیت حزب در خارج کشور

33- نامه به خسرو داور درباره ترجمه جزوه سه منبع و سه جزء به انگلیسی، 17 خرداد 1367

34- 1 تا 5 متن پیاده شده 5 نوار بحث در مورد "سوسیالیسم در یک کشور" (ادیت نشده)--- 1---2--- 3---4---5-

35- به دفتر سیاسی درباره توصیه عضویت یک رفیق

36- چگونه جمهوری انقلابی را تبلیغ کنیم و طرح یک شعار جدید

37- برخی ملاحظات انتقادی بر مصاحبه رفیق عبدالله مهتدی با صدای حزب کمونیست ایران

38- نامه به رفیق تقی (غلام کشاورز) درباره مقاله "کمونیست ها و چگونگی برخورد به جمهوری اسلامی"

40- نامه عبدالله مهتدی به کمیته مرکزی کومه له در مورد طرح تدارک حزب کمونیست، 24 مهر 1361

41- اوضاع سیاسی آپریل 1995 - فایل صوتی نوار شماره یک نوار شماره دو نوار شماره سه نوار شماره چهار نوار شماره پنج

42- فایل صوتی افتتاحیه کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران یک نوار

 

 

.