بيلان فعاليت يکساله بنياد منصور حکمت

کانوى‌هال لندن - پنجم ژوئيه ٢٠٠٣


در بخش ديگرى از مراسم، آذر ماجدى گزارش کوتاهى از فعاليت يکساله بنياد منصور حکمت ارائه کرد:

سال گذشته در مراسم يادبود منصور حکمت تاسيس بنياد منصور حکمت را باطلاع رساندم. طى اين مدت بنياد با استقبال گرم دوستداران منصور حکمت روبرو شده است. دوستان بسيارى از طرق مختلف و بويژه با حمايت مالى از بنياد، فعاليت‌هاى آنرا حمايت کرده‌اند. يکبار ديگر از اين دوستان صميمانه تشکر ميکنم. مناسب است که امروز بيلانى از فعاليت يکساله بنياد را باطلاع دوستان برسانم.
3
انتشارات بنياد در سال گذشته باين قرار است:
4
- بيوگرافى کوتاه منصور حکمت بقلم حميد تقوايى

- جلد هاى ششم و هفتم مجموعه آثار منصور حکمت

- منتخب آثار منصور حکمت به زبان انگليسى

- گراميداشتى کوچک براى انسانى بزرگ، درباره چگونگى و پروسه ساخته شدن نيم پيکره و بناى يادبود منصور حکمت

- تهيه چندين پوستر و کارت پستال از نيم پيکره منصور حکمت


9
منتهى يکى از ارزشمندترين کارها و دستاوردهاى بنياد که آثار منصور حکمت و زندگى سياسى او را در دسترس هزاران دوستدارش گذاشته است، که پنجره‌اى را به روى گنجينه آثار او و زندگى اين انسان بزرگ گشوده است، سايت بنياد است که به همت تلاشهاى شبانه روزى و ابتکار و خلاقيت ستودنى خسرو داور ممکن شده است.
10


11
آذر ماجدى به سپاس زحمات خسرو داور دسته گلى را به او تقديم کرد
و خسرو داور طى سخنانى از منصور حکمت بگرمى قدردانى کرد
و ياد او را گرامى داشت.