اطلاعيه شماره ٣

مراسم سالگرد منصور حکمت

همانطور که در اطلاعيه هاى پيش باطلاع رسانديم مراسم سالگرد منصور حکمت در روزهاى جمعه و شنبه چهارم و پنجم ژوئيه ٢٠٠٣ در لندن، انگلستان برگزار ميشود. شرکت در اين مراسم براى عموم آزاد است. در اينجا باطلاع دوستان و علاقمندان شرکت در اين مراسم ميرسانيم که:

روز جمعه مراسم ساعت ٢ و نيم بعداز ظهر در گورستان "هاى‌گيت" Highgate برگزار ميشود. علاقمندان در جمع هايى پاى بناى يادبود و نيم پيکره منصور حکمت گل خواهند گذاشت. از علاقمندان شرکت در اين مراسم تقاضا ميشود که ساعت ٢ و نيم بعد از ظهر در مقابل در‌ِ ورودى گورستان "هاى‌گيت" حضور بهم رسانند.

لطفا توجه داشته باشيد که ورود به گورستان "هاى‌گيت" مقرراتى دارد که همگى ملزم به رعايت آن هستند. اين مقررات از طرف هيات مديره گورستان "هاى گيت" تعيين شده و عدم رعايت آن باعث جلوگيرى از ورود به گورستان خواهد شد.

حمل دوربين عکاسى و فيلمبردارى، سيگار کشيدن و پوشيدن لباسهاى رکابى در درون گورستان ممنوع است.

ضمنا بايد توجه داشته باشيد که مبلغ ٣ پوند و نيم بابت وروديه و گل بهمراه داشته باشيد. کميته برگزار کننده مراسم براى کليه شرکت کنندگان گل تهيه ميکند و لذا ضرورتى براى آوردن گل نيست.

آدرس گورستان هاى گيت:
HIGHGATE CEMETERY
Swains Lane, London N6
ايستگاه مترو: Archway

نقشه

مراسم روز شنبه ساعت ١٢ آغاز ميشود و تا ٩ شب ادامه دارد. محل مراسم روز شنبه بزودى از طريق سايت روزنه و نشريات حزب کمونيست کارگرى باطلاع علاقمندان خواهد رسيد.

لطفا توجه داشته باشيد که

١- ورود کودکان زير ١٦ سال به مراسم اکيدا ممنوع است.

٢- از آوردن دوربين عکاسى و فيلمبردارى و ضبط صوت به مراسم خوددارى کنيد.خبرنگاران و گزارشگران رسانه هاى عمومى لطفا با تلفن و يا از طريق ايميل زير با کميته برگزار کننده براى مجوز حمل دوربين و ضبط صوت و دريافت کارت خبرنگارى تماس بگيرند.

يکبار ديگر از کليه علاقمندان شرکت در مراسم سالگرد منصور حکمت جدا تقاضا ميشود که بمنظور تسهيل امور تدارکات و امنيت مراسم از طريق زير شرکت خود را بما اطلاع دهند.

تلفن: ٥٨٧٠ ٣٠٤ ٧٨١ ٤٤+
ايميل: salgardinfo@yahoo.co.uk


کميته برگزار کننده
١٩ ژوئن ٢٠٠٣