صفحه ويژه پياده کردن فايل هاى صدا

همه فايل هاى صدا در اين سايت از نوع rm يا Real Media هستند و آنها را با Real Player ميشود شنيد. بعلاوه همه صداها با عکس و تيتراژ تکميل شده و بصورت اسلايدشو Slide show ارائه ميشوند. در بيشتر موارد فقط عکس گوينده روى صفحه ظاهر ميشود، و در موارد معدودى مثل آموزش کاپيتال مارکس، فرمولهاى مورد بحث هم جزو تصاويرى هستند که بطور همزمان با صدا ارائه ميشوند.

بنابراين هر گفتار مجموعه اى است از فايل هاى صدا با پسوند rm و همچنين تعدادى عکس با فورمت jpeg يا gif بعلاوه تعدادى فايل لازم ديگر که توالى و هماهنگى صحيح صدا و تصوير را تامين ميکنند. اگر همه فايل هاى مربوط به يک گفتار را پياده و در ديرکتورى ويژه اى براى همان گفتار ضبط کنيد، ميتوانيد بعدا بى آنکه نياز به اينترنت داشته باشيد دوباره آنها را بشنويد و ببينيد... يا از آنها CD درست کنيد و به دوستانتان هديه بدهيد.

در ليست زير در مقابل هر عنوان، تعدادى شماره نوشته شده است. اينها لينک به فايل‌هاى صداى آن گفتار هستند. اين قطعات مختلف صدا را بعلت حجيم بودن در فايل zip جا نداده‌ايم و به ناچار بايد تک تک پياده کنيد. علاوه بر فايلهاى صدا، هر گفتار يک فايل zip هم دارد که محتوى همه فايل هاى لازم ديگر است (فايلهاى تصوير jpg و فايلهاى هماهنگى rp و smil). پياده کردن (download کردن) هر گفتار عملا يعنى پياده کردن همه اجزاى آن. براى پياده کردن هر قلم بايد طبق معمول با کليد سمت راست ماوس روى لينک کليک کنيد و بعد از منويى که ظاهر ميشود save target as را انتخاب کنيد. مهم است که اسامى فايلها را تغيير ندهيد و هر فايل را با همان اسمى که دارد ضبط کنيد.

براى اينکه همه چيز درست کار کند بايد

١- براى گفتارى که ميخواهيد پياده کنيد يک ديرکتورى خاص در هاردديسکتان درست کنيد.
٢ـ فايل zip مربوط به آن گفتار را پياده کنيد و سپس آنرا باز (unzip) کنيد و محتوياتش را در همان ديرکتورى ضبط کنيد.
٣- بعد به سراغ فايل هاى صدا (شماره ها) برويد و آنها را هم تک تک پياده و در همان ديرکتورى ضبط کنيد.
٤- حالا با دوکليک کردن به تنها فايلى که پسوندش smil است ميتوانيد به آن گفتار بصورت اسلايدشو گوش کنيد.
توجه داشته باشيد:
  • براى اينکه قطعات مختلف صدا براحتى قابل ديدن و انتخاب باشند منوى View برنامه Real player را باز کنيد و Playlist را فعال کنيد.
  • لازم است که حتما هر گفتار در ديرکتورى خودش باشد چون فايلهاى کمکى، عليرغم اينکه متعلق به گفتارهاى مختلفند، هم اسم هستند.
  • smil مخفف اسم زبان استانداردى است به نام Synchronized Multimedia Integration Language و اگر ميخواهيد از فايلهائى که پياده ميکنيد سر دربياوريد يا اسلايدشوهاى بهترى درست کنيد به سايت بالا سرى بزنيد.
  • برنامه WinZip را ميتوانيد از اينترنت پياده کنيد.
     
  • بسيار سپاسگزار ميشويم اگر اشکالات اين صفحه را به اطلاعمان برسانيد. کافى است شماره گفتار را در ايملتان ذکر کنيد.

3400 آلترناتيو کمونيسم کارگرى ـ مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01    02    03    04   

3210 آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟ - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
zip    01    02    03    04    05    06   

0580 استنتاجات عملى از سياست سازماندهى ما در کردستان
zip    01    02    03    04    05    06    07   

1810 اسلام بخشى از لمپنيزم در جامعه است ـ مصاحبه با راديو همبستگى مالمو ـ سوئد
zip    01    02   

3660 انتخابات رياست جمهورى، کانديداتورى فلاحيان و توکلى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

2970 اين حزب شماست! - سخنرانى در جلسه عمومى پرسش و پاسخ - استکهلم اکتبر ١٩٩٩
zip    01    02    03   

3200 بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

3370 بحران و انشعاب در کومه له - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
zip    01    02    03    04    05    06    07   

3810 پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٧ نوامبر ٢٠٠١
zip    01    02    03    04    05    06   

3820 پرسش و پاسخ در پالتاک ١٢ دسامبر ٢٠٠١
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

3830 پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٦ دسامبر ٢٠٠١
zip    01    02    03    04   

3760 پيامدهاى حکم خامنه‌اى و واکنش جريان دو خرداد - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

3740 پيرامون اوضاع سياسى کشور و رابطه ايران و آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

3700 پيرامون اوضاع سياسى و انتخابات رياست جمهورى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

3620 تاريخ اتحاد مبارزان کمونيست - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
zip    01   

3750 جنبش دانشجوئى، جوانان و وقايع خرم آباد - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

3520 جنبش سلبى و اثباتى - حميد تقوايى و منصور حکمت
zip    01    02    03    04   

3510 حزب و قدرت سياسى
zip    01    02    03    04   

2170 درباره انتخابات ششمين دور مجلس شوراى اسلامى - ميزگرد راديو بى بى سى
zip    01   

3640 درباره فاجعه تروريستى ۱۱ سپتامبر در آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

3690 درباره مبارزه با اعتياد - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

3720 درباره مبارزه با مذهب - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

3730 درباره مناسبات سرمايه دارى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

3610 سخنرانى در کنفرانس آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران
zip    01   

3180 سياست حزب در رابطه با آکسيون اول ماه مه - سمينار کميته شهر حزب کمونيست ايران
zip    01    02    03    04    05    06   

3770 عواقب حکم خامنه‌اى مبنى بر منع لايحه اصلاح مطبوعات در مجلس
zip    01   

1635 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - سخنرانى در کنگره سوم - ١٤ اکتبر ٢٠٠٠
zip    01   

1633 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - در دفاع از قطعنامه اوضاع سياسى - ١٤ اکتبر ٢٠٠٠
zip    01   

3410 قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01    02   

3650 کابوس انتخابات دور دوم رياست جمهورى خاتمى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

3710 کانديداتورى خاتمى، بحث دو جناح حکومت بر سر اصلاحات - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

0440 کمونيسم کارگرى در عراق - سخنرانى در انجمن مارکس
zip    01   

1950 کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى - درباره مباحثات کنگره ٣ - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

1110 کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى افتتاحيه - ١٣ اکتبر ٢٠٠٠
zip    01   

2980 گفتگو با راديو صداى همبستگى سوئد درباره رويدادهاى ايران تابستان ١٣٧٨
zip    01    02    03    04    05   

3630 گفتگوى خصوصى با راديو انترناسيونال
zip    01   

3190 لغو کارمزدى - گفتگو با على جوادى، راديو انترناسيونال - اوت ٢٠٠٠
zip    01    02    03    04    05   

3590 لغو مجازات اعدام - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

0560 مبانى کمونيسم کارگرى - سمينار اول کمونيسم کارگرى، مارس ١٩٨٩
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

3595 مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار اول) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ژانويه ٢٠٠٠
zip    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14   

3600 مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار دوم) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
zip    01    02    03   

3780 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٧ ژوئن ١٩٩٩
zip    01    02   

3785 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئن ١٩٩٩
zip    01    02   

3790 مصاحبه با راديوى فارسى لوس آنجلس - عليرضا ميبدى - ٢١ ژوئيه ١٩٩٩
zip    01   

3670 مطالبات برنامه اى حزب کمونيست کارگرى ايران "يک دنياى بهتر" درمورد حقوق زنان
zip    01   

3680 وضعيت جمهورى اسلامى و مجلس دوم خردادى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01   

3380 هژده تير و جنبش سرنگونى - گفتگو با على جوادى
zip    01   

3390 يک دنياى بهتر - مصاحبه با راديو انترناسيونال
zip    01    02    03    04    05    06