صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1860
عنوان مطلب مصاحبه بمناسبت دهمين سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگرى ايران
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 82   AH082
تاريخ 13800909 - 20011130
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H82.vnf
انجام شده 20021005 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 05 Oct 02