اطلاعيه مراسم سالگرد منصور حکمت

روز شنبه ١٠ ژوئيه ٢٠٠٤ ياد منصور حکمت را گرامى ميداريم.

اين مراسم ساعت ٢ بعدازظهر در گورستان هاى‌گيت High gate در لندن آغاز ميشود.

از شما دعوت ميکنيم که در اين مراسم شرکت کنيد تا با هم ياد اين انسان عزيز و ارزشمند را گرامى بداريم.

به منظور تسهيل شرکتتان در مراسم و انجام هر چه بهتر تدارکات، شرکتتان در مراسم را به ما اطلاع بدهيد.

salgardinfo@yahoo.co.uk
٥٨٧٠ ٣٠٤ ٧٨١ ٤٤+


آذر ماجدى
٥ آوريل ٢٠٠٤