اطلاعيه مراسم دومين سالگرد منصور حکمت

مراسم يادبود منصور حکمت روز شنبه ١٠ ژوئيه ساعت ١ و ٣٠ دقيقه بعداز ظهر در گورستان هاى گيت در لندن با نثار گل بر بناى يادبود منصور حکمت آغاز ميشود و سپس در سالنى در نزديکى هاى گيت ادامه خواهد يافت.

در اين مراسم حميد تقوايى، فاتح بهرامى و آذر ماجدى، فاتح شيخ و ينار محمد در بزرگداشت منصور حکمت سخنرانى خواهند کرد.

باين ترتيب از تمام دوستداران منصور حکمت دعوت ميکنم که در اين مراسم شرکت کنند تا با هم ياد اين انسان عزيز و ارزشمند، اين متفکر بزرگ مارکسيست را گرامى بداريم.

لطفا بمنظور تسهيل شرکت تان در مراسم و انجام هر چه بهتر تدارکات، شرکت تان در مراسم را بما اطلاع دهيد.

salgardinfo@yahoo.co.uk

تلفن جواد اصلانى: ٥٨٧٠ ٣٠٤ ٧٨١ ٤٤+

آذر ماجدى
اول ژوئيه ٢٠٠٤