2003-03-30
تابلوى اعلانات


اگر ميخواهيد يادداشتى به اين صفحه اضافه کنيد، آنرا با ايميل براى مسئول صفحه بفرستيد.

ژوئيه ۲۰۰۵

ترجمه سه مقاله از منصور حکمت به زبان ترکى

مصافهاى کمونيسم ترجمه رفيق سياوش آذرى
بيابيه تهاجم رژيم عراق و وطايف ما ترجمه رفيق اوزگور يالچين
پيرامون بيانيه تهاجم رژيم عراق و وطايف ما ترجمه رفيق اوزگور يالچين
با تشکر
۲۱ ژوئيه ۲۰۰۵ترجمه انگليسى اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى- سخنرانى در کنگره سوم

دکتر جعفر کافورى، که سالهاست در دانشگاههاى آمريکا به کار تحقيق و تدريس اشتغال دارند، خبر دادند که کار ترجمه سخنرانى منصور حکمت در کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى 1635fa را شروع کرده اند.
١٢ اوت ٢٠٠٣آدرس ايميل رفيق سياوش آذرى، مسئول بخش ترکى اين سايت عوض شده است

آدرس ايميل رفيق سياوش آذرى، مسئول بخش ترکى اين سايت عوض شده است و آدرس قديم ديگر معتبر نيست. لطفا از آدرس جديد براى تماس با سياوش استفاده کنيد:
siyavesazeri@hotmail.com

آدرس جديد سياوش همانست که در صفحه اطلاعات مربوط به بنياد منصور حکمت ذکر شده است.

٢٧ر٧ر٢٠٠٣آثار منصور حکمت در بزرگترين کتابخانه مارکسيستى


www.marxists.org بزرگترين کتابخانه مارکسيستى که سالانه ٤ ميليون مراجعه کننده دارد، آرشيوى از آثار منصور حکمت را بوجود آورده است. در معرفى اين آرشيو جديد نوشته‌اند: "ما با افتخار اعلام مى کنيم که آرشيو جديدى به سايت ما اضافه شده است: منصور حکمت... حکمت درافزوده تئوريک قابل توجه‌اى به مارکسيسم معاصر دارد و بخش مهمى از زندگى‌اش را به ساختن حزب براى جنبشهاى کارگرى ايران و عراق اختصاص داده است." در حال حاضر ٩ اثر منصور حکمت در اين سايت موجود است. در آينده آثار ديگرى به آن اضافه خواهد شد. براى مطالعه اين آثار، مى‌توانيد به اين سايت مراجعه کنيد:

www.marxists.org/archive/hekmat-mansoor/index.htm

دفتر روابط بين‌المللى حزب کمونيست کارگرى ايران

١٨ مارس ٢٠٠٣


همچنين ميتوانيد در صفحه اصلى www.marxists.org حکمت را بعنوان نويسنده مورد نظرتان انتخاب کنيد؛
Select author: Hekmatآدرس ايميل سايت عوض شده است

آدرس جديد hekmat.info@gmail.com

از دوستانى که در طى هفته هاى اخير به نشانى subdimension.com برايمان نامه يا ماتريالى ارسال کرده اند تقاضا ميکنيم مجددا پيامهايشان را به آدرسهاى جديد ما ميل کنند.
تاريخ تعويض آدرسها ١٢ مارس ٢٠٠٣
ترجمه ليست آثار

از رفقاى زباندان، تقاضا ميکنيم که ترجمه صفحه «ليست آثار» اين سايت را براى ما بفرستند.

بخش اعظم عناوين ليست شده در فهرست آثار تکميل شده است. تاريخ ها و منابع مشخص شده اند. کم کم وقت آن ميرسد که فهرست فارسى عناوين را مرتب شده برحسب تاريخ و منبع هم عرضه کنيم. و پس از آن به عرضه همين ليست به زبانهاى ديگر ميرسد. لطفا در ليستى که براى ما ميفرستيد اين قاعده را رعايت کنيد:

در هر سطر شماره شناسائى مطلب را به لاتين بنويسيد.
در مقابل شماره شناسائى يک علامت مساوى بگذاريد.
ترجمه عنوان مطلبى که آن شماره را دارد در مقابل علامت مساوى بنويسيد.
براى نوشتن عنوان بعدى از سطر جديد شروع کنيد.

به عنوان نمونه ترجمه انگليسى ليست به اين شکل خواهد شد:

1240 = Our Differences - Interview about Worker-communism
1990 = The World After September 11 - Part One: The War of Terrorists
...

علاوه بر عناوين خواهش ميکنيم جملات و عبارات زير را هم ترجمه کنيد.
به هر کدام از اين جملات يک کد نسبت داده شده است. کد و علامت مساوى را پاک نکنيد فقط بجاى کلمه يا عبارت فارسى کلمه يا عبارت ترجمه شده تان را در مقابل همان کد و علامت مساوى بنويسيد.

s10 = فهرست آثار منصور حکمت
s11 = به ترتيب الفبا
s12 = به ترتيب تاريخ
s13 = به ترتيب نام منبع
s14 = !دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم، بدون "خطر" سوسياليسم، به چه منجلابى بدل ميشود
s15 = انگليسى
s16 = فارسى
s17 = عربى
s18 = ترکى
s19 = کردى
s20 = فرانسه
s21 = آلمانى
s22 = ايتاليائى
s23 = اسپانيائى
s24 = سوئدى


با تشکر از همه تان به ويژه تشکر از رفيق سياوش آذرى که دو هفته پيش کل ليست آثار را به زبان ترکى براى اين سايت فرستاده اند.

خ.د. ١٨ر١١ر٢٠٠٢
جمع آورى و تنظيم آلبوم عکسها

عکس هايتان را به آدرس زير ارسال کنيد

hekmat.info@gmail.com

اگر اسکنر scanner داريد عکسهايتان را با بهترين کيفيت ممکن اسکن کنيد. نگران بزرگى فايل ها نباشيد. فايل هاى بزرگ را ميتوانيد روى سى دى بگذاريد و آنها را از طريق پست بدستمان برسانيد.

بزودى فرمى براى upload کردن فايل هاى بزرگ تهيه ميکنيم تا کسانى که اتصال سريع به اينترنت دارند در ارسال فايلهاى بزرگ مشکلى نداشته باشند.

ذکر اطلاعات مهم در مورد عسکهايتان را فراموش نکنيد. تاريخ و محل برداشته شدن عکس بسيار لازم است.

بنياد منصور حکمت در مورد اينکه چه عکسهايى منتشر شوند تصميم نهائى را ميگيرد.

انتشار عکس هر شخص ديگر فقط با اجازه صريح خود آن شخص ممکن است. بنابراين اگر در عکسهايتان اشخاص ديگرى هم ديده ميشوند، خودتان از همان اول بفکر کسب اجازه از آنها هم باشيد.