Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

İran Komünist İşçi Partisi’nin
biçimlenimi üzerine BildiriBu bildiriyle İran Komünist İşçi Partisi’nin biçimlenimini ilan ediyoruz.

İran Komünist İşçi Partisi Marksist bir partidir. Kapitalist sistemi devirmek ve herkesin ekonomik ve toplumsal eşitliği, politik özgürlüğü ve bütün bireylerin maddi ve entellektüel yaratıcı potansiyellerine dayanacak yeni bir toplum inşa etmek üzere işçi sınıfının toplumsal devrimini örgütlemeye adanmıştır.

İran Komünist İşçi Partisi enternasyonalist bir partidir. İşçi sınıfının enternasyonalist dayanışması ve dünyasal hedeflerinin kazanılması için mücadele eder.

Bütün dünya işçilerinin çıkarlarını savunmaya adanmıştır. Günümüz dünyasının değişen koşulları altında ve dünya kapitalizminin sosyalizmin amaçlarına yönelik, Sovyet bloğunun sahte sosyalizminin çöküşüyle şiddetlenen, ideolojik ve politik saldırıları karşısında İran Komünist İşçi Partisi Marksizm’in ve sosyalist-işçi hedeflerin savunulmasını en köklü görevlerinden biri olarak kabul eder. İKİP, işçi sınıfının toplumsal hareketini dünya ölçeğinde güçlendirmek ve ilerletmek için çabalar.

İKİP, İran’da, işçi sınıfının etkili bir toplumsal ve politik güç olarak yükselmesi, işçi devletinin kurulması ve işçi-sosyalizminin ekonomik ve politik programının yerine getirilmesi için savaşır. Hüküm süren İslam Cumhuriyeti’nin devrilmesi bu hedeflerin elde edilmesinin önkoşullarından biridir.

İran Komünis İşçi Partisi komünist işçileri ve sosyalist-işçi militanları saflarına katılmaya çağırıyor.


30 Kasım 1991

İREC AZERİN – MANSUR HİKMET, KUROŞ MODARRESİ, REZA MOQADDAMTurkish translation: Siyavash Azari
m-hekmat.com #2620tu.html