2003-03-30

تازه ها


لطفاً مطالب و نامه هايتان فقط به اين آدرس ارسال کنيد:   hekmat.info@gmail.com


تازه هاى سايت

 

 • از کوموله تا حزب کمونیست ایران " تاریخ شفاهی چپ " نوار یک - نوار دو - نوار سه - نوار چهار - نوار پنج
 • دست نوشته های منصور حکمت
اطلاعیه بنیاد منصور حکمت
درباره انتشار بخشی از دست نوشته های منصور حکمت
بنیاد منصور حکمت باطلاع علاقمندان آثار منصور حکمت میرساند که از امروز بخشی از دست نوشته های منصور حکمت که در آرشیو شخصی او است، به همت و کوشش ایرج فرزاد و آذر ماجدی برای همگان قابل دسترسی است. متن اسکن شده این نوشته ها در سایت بنیاد موجود است. همینجا از مجید پستنچی که زحمت قرار دادن فایل ها در سایت را کشیده نیز تشکر میکنیم. لیست مطالب را در پایین ملاحظه میکنید.  در این اقدام مشترک، تعدادی از نوارها و مباحثی که منصور حکمت در آن شرکت داشته و تاکنون انتشار علنی نیافته اند، دیجیتایز شده و پس از تکمیل و ادیت و حذف برخی بخشها که حاوی نکات امنیتی است، در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.
آذر ماجدی
23 فوریه 2009

در اینجا بخشی از آرشیو شخصی منصور حکمت را که اسکن شده است ملاحظه می کنید.


متن پیاده شده مصاحبه رادیو انترناسیونال با منصور حکمت است که مهران محبوبی زحمت پياده کردن آن را کشيده و توسط آذر ماجدی ادیت شده است


 • با تشکر از شيوا فرهمند .که ترجمه دانمارکى يک دنياى بهتر را در اختيارمان گذاشتند


 • ترجمه آلمانى مصاحبه منصور حکمت با نشريه خاوران در مورد لغو حکم اعدام
   ترجمه مصاحبه از بيژن شهابى است و Tom Selec زحمت اديت آن را کشيده اند • با تشکر از نازى برومند که مصاحبه را براى ما فرستادند


  با تشکر از فريده آرمان براى ارسال مطالب زير:
 • نامه به فريده آرمان به مناسبت ترور غلام کشاورز
 • نامه به اعضاء و فعالين حزب٬ تسليت بخاطر ترور غلام کشاورز و صديق کمانگر
 • حقوق کودک:
  مصاحبه منصور حکمت با نشريه داروگ، شماره ٥، سال دوم - نوامبر ١٩٩٨

 • با تشکر از بهرام سروش براى ارسال مطلب:
 •       يک توضيح و تصيحيح
  با تشکر از اصغر کريمى که بما اطلاع دادند: دو مطالب
 • درباره وحدت
 • بیانیه نشریه ما در بسوی سوسیالیسم شماره یک قدیم
  که قبلاً در سايت درج شده بودند نوشته هاى حبيب فرزاد هستند و نه منصور حکمت. با پوزش از حبيب فرزاد اين اشتباه اصلاح شد.