اطلاعيه ها و مطالب قديمى منتشر شده در صفحه بنياد منصور حکمت   هاى گيت، ١٠ ژوئيه به ياد ژوبين عزيز اجتماع ميکنيم!

   اطلاعيه مراسم دومين سالگرد منصور حکمت - شنبه ١٠ ژوئيه ٢٠٠٤

   اطلاعيه مراسم سالگرد منصور حکمت - شنبه ١٠ ژوئيه ٢٠٠٤

   هفته منصور حکمت: در بزرگداشت دست آوردهاى يک زندگى پربار

   عکسهائى از مراسم بزرگداشت منصور حکمت در لندن - ژوئيه ٢٠٠٣

   منتخبى از پخش مستقيم مراسم سالگرد درگذشت منصور حکمت از تلويزيون روزنه

   متن سخنرانى آذر ماجدى در مراسم بزرگداشت منصور حکمت - کانوى‌هال لندن - پنجم ژوئيه ٢٠٠٣

   گزارش کوتاه از يکسال فعاليت بنياد منصور حکمت

   مراسم سالگرد منصور حکمت - اطلاعيه شماره ٣ - ١٩ ژوئن ٢٠٠٣

   سفرى به گذشته، بمناسبت پنجاه و دومين سال تولد منصور حکمت (ژوبين)

   اطلاعيه کميته برگزار کننده مراسم يادبود منصور حکمت

   اطلاعيه مراسم سالگرد درگذشت منصور حکمت - لندن ژوئيه ٢٠٠٣